Home Activiteiten Beleid Doelstelling   Nieuws Ons lokaal Organisatie RooyNet     Contact 

Activiteiten

Een greep uit de activiteiten van Stichting Ald Oeldere.

 

2020
     Enkele vrijwilligers van Stichting Ald Oeldere zijn begin 2020 begonnen met het ordenen en digitaliseren van de verzameling foto's, videomateriaal en documenten van het oud bestuurslid Nel van Rijswijck-Martens.
2019:
  Op dinsdag 8 oktober 2019 werden in de gemeente Venray voor het eerst tien Stolpersteine (struikelstenen) gelegd voor de huizen waar Joodse slachtoffers van de Holocaust waren ondergedoken. In Oirlo werden vijf Stolpersteine gelegd, in Klein Oirlo (thans Castenray) drie en in Venray twee. De Stolpersteine werden gelegd door de Duitse beeldend kunstenaar Gunter Demnig, die over geheel Europa reeds duizenden van deze stenen heeft gelegd voor de slachtoffers van de Holocaust. Het officiële gedeelte van deze dag vond plaats in Oirlo. De organisatie hiervan was in handen van de Liberationroute Venray en Stichting Ald Oeldere. Tijdens een plechtige bijeenkomst in gemeenschapshuis De Linde hield Afko Schoonbeek uit Venray een toespraak over de Jodenvervolging. Vervolgens hield Christel Vriens, de kleindochter van Frans Verstappen en Maria Verstappen-Kuijpers uit Oirlo, een toespraak over haar grootouders, die in de Tweede Wereldoorlog aan vele Joden een veilig onderdak boden. Na deze bijeenkomst werden er twee Stolpersteine gelegd door Gunter Demnig en burgemeester Hans Gilissen voor het huis op Hoofdstraat 36 in Oirlo waar Freddy Schuler en Dora Schuler-Pachter waren ondergedoken.
     Op zaterdag 23 november 2019 werd herdacht dat de inwoners van Oirlo 75 jaar geleden werden bevrijd van Nazi-Duitsland. Stichting Ald Oeldere had in het kader van 75 jaar vrijheid diverse activiteiten georganiseerd. De dag begon met een H. Mis, die in het teken stond van 75 jaar vrijheid. Na de H. Mis was in de St. Gertrudiskerk een expositie te zien over de Tweede Wereldoorlog en in het Wehrmachthuisje aan de Pauwweg was een expositie te zien over de Duitse Wehrmacht. Jan Giellen uit Venray maakte met zijn legervoertuig, samen met Toon Swinkels van Stichting Ald Oeldere, diverse tochten langs de woningen waar Stolpersteine waren geplaatst. Vele bezoekers maakten hiervan gebruik. De dag werd muzikaal opgeluisterd door harpiste Gaby van den Broek en zangeres Jessie Raateland.
     Stolpersteinen ter herinnering aan Dora Pachter en haar man Freddy Schuler.     
2018:
  In 2018 werden meer dan 350 foto's met beschrijvingen door Stichting Ald Oeldere op RooyNet geplaatst Het aantal deelcollecties werd uitgebreid met o.a. Oirlose monumenten, Oirlose geestelijken, Onderwijs en Verenigingen.
Stichting Heemkundig Genootschap Castenray en Stichting Ald Oeldere organiseerden in juni 2018 samen met de leerkracht van groep 6 van basisschool Eigen Wijs in Oirlo een archeologie-project voor de kinderen van groep 6. In de ontmoetingsruimte van de basisschool was door Stichting Heemkundig Genootschap Castenray en Stichting Ald Oeldere een vitrine ingericht met archeologische voorwerpen uit Oirlo en Castenray. Op maandag 4 juni 2018 werd een gastles gegeven door Jan Strijbos en Hay Strijbos van Stichting Heemkundig Genootschap Castenray over archeologie aan de kinderen van groep 6. Aan de hand van een diavoorstelling kregen de kinderen o.a. uitleg over bodemvondsten en fossielen.
     In 2018 werden meer dan 350 foto's met beschrijvingen door Stichting Ald Oeldere op RooyNet geplaatst. Het aantal deelcollecties werd uitgebreid met o.a. Oirlose monumenten, Oirlose geestelijken, Onderwijs en Verenigingen.
2017:
  Op zondag 21 mei 2017 vond de opening plaats van het nieuwe museumgebouw in De Borggraaf. Ter gelegenheid hiervan was van 21 mei 2017 tot en met 25 juni 2017 de expositie 'Erfgoed op de Rooyse Loper' te bezichtigen. Meer dan vijftien heemkundeverenigingen van het Historisch Platform Venray (HPV) presenteerden zich tijdens deze expositie. Ook Stichting Ald Oeldere had een expositiehoek ingericht met o.a. foto’s van de Oirlose kerk, bekende Oirlonaren, Oirlose boerderijen en dorpsgezichten.
  Stichting Ald Oeldere heeft in 2017 een fiets- en wandelroute uitgezet langs de gewijzigde dorpsgrens van 2009. Langs de dorpsgrens werden vier informatieborden en twaalf routebordjes geplaatst. Op 3 september 2017 vond de opening van de fiets- en wandelroute plaats met de onthulling van het informatiebord op het Oirlose dorpsplein.
  Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de firma Gommans Oirlo organiseerde de familie Gommans op zaterdag 9 september 2017 een open dag. Tijdens deze open dag kregen de bezoekers een rondleiding door het bedrijf. Stichting Ald Oeldere had voor deze gelegenheid een tentoonstelling ingericht met o.a. foto's, krantenartikelen en geschriften van de firma Gommans over de afgelopen 100 jaar. Bestuurslid Jeanne Nelissen-Classens heeft de geschiedenis van de firma Gommans op schrift vastgelegd. Hiervoor heeft ze Martha Gommans-Verschuuren, de schoondochter van de oprichter Jan Gommans, diverse keren geïnterviewd. De interviews vonden plaats aan de keukentafel bij de familie Gommans.
     Stichting Heemkundig Genootschap Castenray en Stichting Ald Oeldere organiseerden op donderdag 26 oktober 2017 voor de schoolkinderen van groep zeven en acht van de basisschool EigenWijs een archeologiedag. Deze dag werd gehouden in het kader van de Nationale Archeologiedagen.
's Morgens werd door Frans van de Pas uit Ysselsteyn aan de schoolkinderen een voorstelling gegeven over de prehistorische mens Bodor. 's Middags konden de schoolkinderen op de zandafgraving de Diepeling zich uitleven met het opgraven van potscherven, het zoeken naar munten met een metaaldetector, het maken van potten van klei en het maken van fibula's. Ook Gedeputeerde Hans Teunissen van de provincie Limburg, o.a. in zijn takenpakket archeologie, was hierbij aanwezig. Na afloop van deze middag reikte gedeputeerde Hans Teunissen een archeologendiploma uit aan de schoolkinderen van groep zeven en acht.
2015-2016:
  Uitgave boek 'Deportatie van onze jongens'. Op zondag 15 november 2015 vond onder grote publieke belangstelling de presentatie plaats van het boek 'Deportatie van onze jongens' in gemeenschapshuis De Linde.
Na de openingstoespraak door voorzitter Hay Rongen hield de auteur Joep Verstappen een uiteenzetting over de totstandkoming van het boek. Hierna las Theo Claessens zijn indrukwekkende gedicht voor over zijn oom Gerrit, die tijdens de deportatie naar Duitsland zwaargewond raakte en later in een ziekenhuis te Düsseldorf aan zijn verwondingen overleed. Hay Rongen overhandigde vervolgens het eerste exemplaar van het boek aan de burgemeester van Venray Hans Gilissen. Tijdens de boekpresentatie reikte Hans Gilissen een Koninklijke Onderscheiding uit aan het erelid van Stichting Ald Oeldere Nel van Rijswijck-Martens. In zijn toespraak noemde hij de vele activiteiten op, die Nel jarenlang voor Stichting Ald Oeldere en de Oirlose gemeenschap ondernam. Vanwege haar vele verdiensten werd zij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
  Op 17 november 2015 droeg het bestuur van het Venrays Museum de grenssteen uit 1794, die jarenlang in het depot van het Venrays Museum had gestaan, over aan Stichting Ald Oeldere. De beschadigde grenssteen werd vervolgens door enkele vrijwilligers van Stichting Ald Oeldere gerestaureerd bij het natuursteenbedrijf van Hans Hendriks in Oirlo. De grenssteen werd na de restauratie geplaatst nabij de grens van 1794 (hoek Roffert-Tunnelweg te Castenray).
     Op vrijdag 29 april 2016 vond de onthulling plaats van de grenssteen uit 1794. De organisatie hiervan was in handen van Stichting Heemkundig Genootschap Castenray en Stichting Ald Oeldere.
Na de openingstoespraak van Jan Strijbos, voorzitter van Stichting Heemkundig Genootschap Castenray, hield Hay Rongen, voorzitter van Stichting Ald Oeldere, vervolgens een toespraak waarin hij de geschiedenis van het grensconflict in de afgelopen eeuwen tussen de Heerlijkheid Oirlo en de Heerlijkheid Venray toelichtte. Na deze toespraak was er een muzikaal intermezzo door Lia Hoedemakers uit Castenray. Vervolgens werd de grenssteen door Mien Camps, haar echtgenoot Martien vond de grenssteen in de jaren 80 van de vorige eeuw op zijn perceel, en Hay Rongen onthuld.
2014:
  Op 17 november 2014 was het 70 jaar geleden dat 41 Oirlose mannen tijdens een razzia door de Duitsers werden opgepakt en naar Nazi-Duitsland werden gedeporteerd om voor de Duitse oorlogsindustrie te gaan werken. Ter gelegenheid hiervan organiseerde Stichting Ald Oeldere een expositie over de Oirlose gedeporteerden in de Oirlose kerk.
     Op 20 december 2014 vond de opening plaats van het nieuwe Oirlose dorpsplein het Hofplein geheten. De opening werd verricht door gedeputeerde Patrick van der Broeck. Na de openingsceremonie vond er op het nieuwe dorpsplein een kerstsfeermarkt plaats waaraan vele Oirlose verenigingen en ondernemers deelnamen. Stichting Ald Oeldere had voor deze gelegenheid een diapresentatie gemaakt over het Oirlose dorpsplein (1871-2014). De bezoekers aan de kerstsfeermarkt konden de diapresentatie in de kerk bezichtigen.
         ► Gedeputeerde Patrick van der Broeck verrichtte de opening van het Hofplein.     
2013:
     Uitgave kalender 2013. De kalender werd ontworpen door Joep Verstappen, grafisch vormgever en vrijwilliger van Stichting Ald Oeldere. De kalender is verluchtigd met oude en recente foto’s van het exterieur en interieur van de Oirlose kerk.
2012:
     In 2012 werd het project “Huizen in Oirlo” door Stichting Ald Oeldere opgestart. Vrijwilliger Toon Steeghs fotografeerde alle huizen in Oirlo. Voorzitter Hay Rongen legde een database aan van het huizenbestand in Oirlo.
2011:
  In maart 2011 werd het bestuur van Stichting Ald Oeldere benaderd door het Oirlose kerkbestuur om een expositie in te richten over de Oirlose kerk in het kader van de restauratie van de Oirlose kerktoren. Deze expositie zou worden gehouden na de voltooiing van de restauratie van de Oirlose kerktoren op zondag 11 september 2011. Stichting Ald Oeldere heeft vervolgens een werkgroep in het leven geroepen, die de kerkexpositie zou gaan vormgeven. Tijdens de kerkexpositie werden de diverse verbouwingen aan de Oirlose kerk in de afgelopen 120 jaar aan de hand van foto's en tekeningen in beeld gebracht. Ook van de wederopbouw van de kerk na de Tweede Wereldoorlog waren vele foto's en bouwtekeningen te bezichtigen. Verder was er een PowerPoint-presentatie te zien over de restauratie van de kerktoren in 2011. Tevens waren tijdens de kerkexpositie de kunstvoorwerpen van de kerk te bewonderen. De belangstelling voor de expositie over de Oirlose kerk was zeer groot. Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Ald Oeldere hebben vele positieve reacties mogen ontvangen van de Oirlose inwoners en de overige bezoekers.
     Voorzitter Hay Rongen interviewde in de loop van 2011 Oirlonaren van 80 jaar en ouder over hun jeugd. Deze interviews zijn op film vastgelegd.
2010:
     Op 12 december 2010 vond in het kader van het 30-jarig jubileum van Stichting Ald Oeldere de jubileumexpositie plaats in gemeenschapshuis De Linde. Tijdens deze expositie konden de bezoekers beneden in de zaal o.a. de archeologische vondsten van Stichting Ald Oeldere, werkstukken van de Oirlose schoolkinderen en foto's van de activiteiten van Stichting Ald Oeldere over de afgelopen 30 jaar bezichtigen. Op het podium waren o.a. enkele oude films over Oirlo en een film over de Oirlose huizen met de oude huisnummering te zien. Verder was er een hoek ingericht waar de bezoekers foto's via de website RooyNet konden opzoeken. Op enkele tafels werden oude katholieke illustraties tentoongesteld. In de verkoophoek konden de bezoekers o.a. de kalender 2011 'Kiek op Oeldere', het boekwerk 'Oirlo in Oorlog 1940-1945', ansichtkaarten en de dvd over de huizen in Oirlo kopen. Vooral voor de oude films over Oirlo en de film over de huizen in Oirlo was veel belangstelling.
2009:
     Begin 2009 nam Stichting Ald Oeldere de nieuwe archiefruimte in gebruik in het voormalige gebouw van de Rabobank.
  Op 3 mei 2009 werd in gemeenschapshuis De Linde het boek 'Oirlo in oorlog' gepresenteerd door Stichting Ald Oeldere. Bestuurslid Hanneke van Lierop kondigde de diverse sprekers aan. De auteur van het boek was Harrie Raaymakers en hij gaf tijdens de presentatie een uiteenzetting over de totstandkoming van het boek. De presentatie van het boek werd muzikaal opgeluisterd door het muziekkwartet Puur Puree. De opmaak van het boek was in handen van grafisch vormgever Joep Verstappen vrijwilliger van Stichting Ald Oeldere.
2008:
  In 2008 werden vele foto’s en documenten van Stichting Ald Oeldere gedigitaliseerd door enkele vrijwilligers van Stichting Ald Oeldere in het erfgoedhuis van Venray. De gedigitaliseerde foto’s en documenten werden vervolgens gepubliceerd op de website van RooyNet.
     Op vrijdag 23 mei vond de opening plaats van het kantoorpand 'De Oelderse Halte'. Op zaterdag 24 mei en zondag 25 mei vonden er vanwege de opening open dagen plaats. Op zaterdag 24 mei was de open dag vooral bestemd voor de Oirlose inwoners. Op zondag 25 mei was de open dag voor het personeel van RBC De Oeldere Halte. Stichting Ald Oeldere had naar aanleiding van de opening een tentoonstelling ingericht over het agrarische leven in Oirlo.
2005:
  Stichting Ald Oeldere nam in juni 2005 het initiatief genomen voor het laten vervaardigen van een glasplaat met daarop de namen van de 41 Oirlose gedeporteerden. De glasplaat werd gemonteerd op het monument voor de Oirlose gedeporteerden.
  Op 20 november 2005 heeft onder grote belangstelling van de Oirlose bevolking de onthulling van de naamplaat plaatsgevonden. Na de onthulling konden de oud-gedeporteerden en overige belangstellenden in gemeenschapshuis De Linde een expositie over de Oirlose gedeporteerden bezichtigen.
     Stichting Ald Oeldere had in het kader van de Open Monumentendag 2005, die werd gehouden op zaterdag 10 en zondag 11 september 2005, een expositie over de Oirlose kerk ingericht. In de kerk waren o.a. foto's, documenten en de kerkelijke kunstvoorwerpen te bezichtigen.
2004:
     Stichting Ald Oeldere en de Oirlose dorpsraad namen in het voorjaar van 2004 het initiatief om een oorlogsmonument voor de vier Oirlose oorlogsslachtoffers op te richten. De onthulling van het oorlogsmonument vond plaats op zondag 2 mei 2004. In gemeenschapshuis De Linde was, naar aanleiding van deze onthulling, een tentoonstelling te bezichtigen over Oirlo tijdens de oorlog 1940-1945. Deze tentoonstelling werd ingericht door vrijwilligers van Stichting Ald Oeldere en had als titel: Oirlo 1940-1945. Deze tentoonstelling trok vele bezoekers.
Op zaterdag 16 oktober 2004 vond de onthulling plaats van de plaquette voor de 41 Oirlose mannen, die tijdens de razzia op 17 november 1944 door de Duitsers werden opgepakt en naar Duitsland werden gedeporteerd. De onthulling werd georganiseerd door Stichting Ald Oeldere en de Oirlose dorpsraad. Aansluitend was er in gemeenschapshuis De Linde een bijeenkomst voor de nog in leven zijnde oud-gedeporteerden en familieleden van de overleden oud-gedeporteerden.
       Het oorlogsmonument voor de vier Oirlose oorlogsslachtoffers .
1999:
     In 1999 hebben amateurarcheologen van Stichting Ald Oeldere 38  archeologische veldverkenningen verricht. Tijdens deze veldverkenningen werden vele aardewerkscherven gevonden uit de Bronstijd, IJzertijd en de Romeinse tijd. Verder werden gebruikte voorwerpen van vuursteen gevonden o.a. klingen, pijlspitsen, krabbers en mesjes.
1997-1998:
     In 1997 en 1998 hielden vrijwilligers van Stichting Ald Oeldere zich hoofzakelijk bezig met archiefwerk. 
1996:
  Stichting Ald Oeldere werkte mee aan de totstandkoming van het boek "Sporen die bleven". Dit boek handelt over de deportatie van mannen uit Noord- en Midden-Limburg naar Duitsland in het najaar van 1944. Het uitbrengen van dit boek was een initiatief van de Stichting Deportatie Oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg.
  Stichting Ald Oeldere stelde in 1996 een groot aantal documenten en foto’s ter beschikking aan diverse Oirlose verenigingen.
     Vrijwilligers van Stichting Ald Oeldere hebben van diverse evenementen, die in Oirlo in 1996 hebben plaatsgevonden, foto's met bijbehorende teksten gemaakt. Van elk evenement werd een aparte fotoalbum aangelegd. De fotoalbums werden vervolgens per rubriek geordend.
1995:
  Enkele vrijwilligers van Stichting Ald Oeldere staken in 1995 de handen uit de mouwen tijdens de restauratie van de Sint-Annakapel. Bestuurslid Nel van Rijswijck-Martens maakte van de restauratie foto's
  Enkele vrijwilligers van Stichting Ald Oeldere hielpen in juli en augustus 1995 mee bij de herinrichting van het Oirlose dorpsplein. Van de herinrichting werd door bestuurslid Nel van Rijswijck-Martens foto’s gemaakt.
  Enkele vrijwilligers van Stichting Ald Oeldere hebben foto's gemaakt van de herinrichting van het dorpsplein.
     De twee oude grensstenen met als opschrift [OERLO VENRAI] [1794] werden acht meter naar rechts verplaatst.
    Twee oude grensstenen.
1992:
  In gemeenschapshuis De Linde presenteerde Stichting Ald Oeldere zich op zondag 20 april 1992 aan de Oirlose bevolking. Tijdens deze presentatiedag, met als thema 'Archeologie in Oirlo', waren de archeologische voorwerpen die tijdens veldverkenningen door amateurarcheologen van Werkgroep Ald Oeldere werden gevonden te bezichtigen en topografische kaarten van Oirlo en agrarische werktuigen.
     De historische tractorvereniging van Oirlo en omstreken verleende hieraan haar medewerking door op de parkeerplaats van gemeenschapshuis De Linde diverse historische tractoren en enkele andere voertuigen tentoon te stellen. Verder werden er door leden van de historische tractorvereniging demonstraties gegeven.
1991:
     Tijdens de archeologische opgraving in 1991 op Hoogriebroek werden sporen gevonden van een Romeinse villa en een aantal boerderijen. Tevens trof men een waterput (230 n. Chr.) aan, die in zijn geheel werd opgegraven. Amateurarcheologen van Werkgroep Ald Oeldere hielpen tijdens de opgraving mee bij diverse werkzaamheden.
1990:
     Enkele amateurarcheologen van Werkgroep Ald Oeldere hielpen in 1990 de archeoloog Jan Roymans van het RAAP, onderzoeks- en adviesbureau voor archeologisch en landschappelijk erfgoed, mee bij het archeologisch vooronderzoek langs het traject Venray-Venlo van de toekomstige rijksweg A73. Dit archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.
1988-1989:
     Amateurarcheologen van Werkgroep Ald Oeldere vonden in december 1988, tijdens een archeologische veldverkenning op het Stokven een grote hoeveelheid aardewerkscherven en nederzettingssporen uit de IJzertijd. Werkgroep Ald Oeldere nam vervolgens contact op met de provinciaal archeoloog in Limburg drs. Henk Stoepker, verbonden aan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. Drs. Henk Stoepker verrichtte vervolgens een vooronderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek vond er in het voorjaar van 1989 een opgraving plaats, die werd uitgevoerd door archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam onder leiding van dr. Nico Roymans. Tijdens deze opgraving werd een bewoning ontdekt uit de Late IJzertijd. Enkele leden van Werkgroep Ald Oeldere hebben hand- en spandiensten verricht en hebben van de opgraving foto’s gemaakt.
1988:
  Werkgroep Ald Oeldere werkte mee aan de landelijke Open Monumentendag 1988, die in de gemeente Venray in het teken stond van het dorp Oirlo. De organisatie van deze Open Monumentendag was in handen van het comité Open Monumentendag Venray, die Werkgroep Ald Oeldere om haar medewerking had gevraagd. Voorzitter ir. Antoon Peters, werkte mee aan de totstandkoming van het boekje 'Mensenwerk in Oirlo', dat werd uitgegeven in het kader van de Open Monumentendag te Oirlo. Tijdens deze Open Monumentendag was de Oirlose kerk opengesteld en was er een tentoonstelling te zien in gemeenschapshuis De Linde. Verder was er een rondgang door Oirlo met paard en koets. Tijdens deze rondgang werden enkele historische boerderijen en de St. Annakapel bezocht.
  Uitgave boekje 'Oirlo rond 1900' deel 2. Memoires van Grad Custers opgetekend door ir. A. Peters, voorzitter Werkgroep Ald Oeldere. Op 30 september 1988 werd het eerste exemplaar van het boekje 'Oirlo rond 1900' deel 2, aan de heer Grad Custers overhandigd.
  In het kader van het 75-jarig jubileum van de Oirlose Boerenbond organiseerde Werkgroep Ald Oeldere, in samenwerking met het bestuur van de Oirlose Boerenbond, een jubileumtentoonstelling in het weekend van 1 en 2 oktober 1988. Tijdens de jubileumtentoonstelling werd een videofilm vertoond over de agrarische bedrijven in Oirlo anno 1988. Deze film werd, in opdracht van het bestuur van de Oirlose Boerenbond, gemaakt door ir. Antoon Peters, voorzitter Werkgroep Ald Oeldere.
1987:
     Werkgroep Ald Oeldere organiseerde in 1987 een informatiedag voor de Oirlose bevolking. Tijdens deze informatiedag werden o.a. oude klederdrachten, oude werktuigen, waardevolle documenten en
archeologische voorwerpen tentoongesteld.
1986:
     Uitgave boekje 'Oirlo rond 1900' deel 1. Samengesteld aan de hand van de geschriften van Dien Rongen-Strijbos (Wiekes Dien). Auteur ir. Antoon Peters, voorzitter Werkgroep Ald Oeldere. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Dien Rongen-Strijbos, het oudste lid van Ald Oeldere, door voorzitter ir. Antoon Peters bij gelegenheid van haar 90e verjaardag op 8 maart 1986.
  Dien Rongen-Strijbos kreeg het eerste exemplaar van het boekje 'Oirlo rond 1900'.      
1985:
     Enkele amateurarcheologen van Werkgroep Ald Oeldere vonden in 1985 een groot aantal aardewerkscherven en vuurstenen gebruiksvoorwerpen op de percelen in Oirlo. Alle archeologsche voorwerpen, die werden gevonden werden geregistreerd. Op een kadasterkaart werden alle vindplaatsen met een kleur aangegeven.
1981-1984:
     Het inrichten van een archief. Het verzamelen van foto's, dia's, documenten, topografische kaarten e.d., die betrekking hebben op het dorp Oirlo.
  Het instellen van een onderzoek naar de oude grenzen van de Heerlijkheid Oirlo.
  Het publiceren van diverse artikelen over de oude grenzen van de Heerlijkheid Oirlo door Piet Martens lid van Werkgroep Ald Oeldere en archivaris dr. Camps van gemeentearchief Venray.
  Het verwerven en plaatsen van de grenssteen uit 1794 Oerlo-Venrai op het Oirlose dorpsplein door Werkgroep Ald Oeldere.

 

 

© 2020-2022 Stichting Ald Oeldere Alle rechten voorbehouden.