Home Activiteiten Beleid Doelstelling   Nieuws Ons lokaal Organisatie RooyNet     Contact 

Beleid


Het beleidsplan van de Stichting Ald Oeldere omvat:
 

  Het verzamelen van foto's, video- en audiomateriaal, documenten, bidprentjes, krantenartikelen, topografische kaarten, historische gebruiksvoorwerpen en archeologische voorwerpen die betrekking hebben op Oirlo. Het archiveren en digitaliseren van deze verzamelingen.
     Het toegankelijk maken van deze verzamelingen met behulp van databases en inventarissen.
  Het beschikbaar stellen van deze verzamelingen aan het onderwijs, verenigingen en instellingen.
  Het verzamelen van cultuurhistorische boeken en literatuur en het beschikbaar stellen hiervan aan het onderwijs, verenigingen en instellingen.
  Het vergaren van kennis op het gebied van de geschiedkunde, heemkunde en archeologie aangaande Oirlo.
  Het bevorderen van de kennis omtrent de historie van Oirlo in de breedste zin van het woord.
  Het organiseren van exposities en bijeenkomsten.
  Het up-to-date houden van de eigen website.
  Het uitgeven van cultuurhistorische boeken en andere publicaties aangaande Oirlo.
  Het publiceren van cultuurhistorische artikelen in het dorpsblad 't Krčntje en op de eigen website.
  Het publiceren van digitale foto’s, documenten, film- en audiomateriaal op de website van RooyNet.
  Het samenwerken met andere historische organisaties en instellingen uit de regio op het gebied van cultuur en historie.
Meisjesschool Oirlo omstreeks 1935.

 

 

© 2020-2022 Stichting Ald Oeldere Alle rechten voorbehouden.