Home Activiteiten Beleid Doelstelling   Nieuws Ons lokaal Organisatie RooyNet     Contact 

Doelstelling

Stichting Ald Oeldere heeft als doel:

 

     Het in eigendom, in bruikleen of op enige andere wijze verwerven van historische of hedendaagse voorwerpen die karakteristiek zijn voor de periode waarin ze gebruikt zijn of nog gebruikt worden in Oirlo en omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld archeologische voorwerpen, schilderijen, en topografische kaarten.
  Het beschikbaar stellen van historische voorwerpen voor het onderwijs of andere verenigingen en instellingen.
  Het verzamelen van kennis omtrent deze voorwerpen en het beheren, archiveren, beschrijven en documenteren van die voorwerpen ter bewaring voor het nageslacht.
  Het aanleggen en onderhouden van fotoverzamelingen, film- en diacollecties, met verantwoorde beschrijving.
 
  Het bevorderen van de kennis en geschiedkundig, oudheidkundig, heemkundig, bodemkundig en volkenkundig onderzoek betreffende Oirlo en omgeving.
  Het organiseren van exposities.
  Het bijeenbrengen van gegevens en documentatie betreffende Oirlo en betreffende speciaal met Oirlo verband houdende voorwerpen en onderzoekingen.
Saksische boerderij van Bernhard van der Sterren.

 

2020-2022 Stichting Ald Oeldere Alle rechten voorbehouden.